Επιστροφές προϊόντων και επιστροφές χρημάτων

Δεχόμαστε επιστροφές για αλλαγή μεγέθους σχεδίου ή επιστροφή χρημάτων.

ΑΛΛΑΓΕΣ
Αν απαιτείται αλλαγή μεγέθους ή σχεδίου, προσφέρουμε τη δυνατότητα δωρεάν αλλαγής:

Εκτυπώστε και συμπληρώστε το ακόλουθο έντυπο: ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αποστείλετε το έντυπο και το/τα προϊόν/ντα στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση με τις ετικέτες και το προστατευτικό αυτοκόλλητο υγιεινής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Αν δεν έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό αυτοκόλλητο υγιεινής και η ετικέττα και αν το είδος παραμένει σε άριστη κατάσταση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Θα σας επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσό της αξίας του/των είδους/ειδών που θα μας στείλετε. Τα έξοδα αποστολής επιβαρρύνουν εσάς.

Εκτυπώστε και συμπληρώστε το ακόλουθο έντυπο: ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Αποστείλετε το έντυπο μαζί με το/τα είδος/είδη στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο. Φροντίστε τα είδη να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, με τις ετικέττες τους και το προστατευτικό αυτοκόλλητο υγιεινής.